Školení a zkoušky

Školení a zkoušky pro získání prvního rybářského lístku
se konají 13.1.2024 od 9 hodin na rybářské baště ve Veltrubech.

Zájemci hlaste se na telefonním čísle 731 554 478 do 10.1.2024!!!