Informace k prodeji povolenek 2024

    Jak jistě většina z Vás ví, od 1.1.2024 bude spuštěn provoz nového informačního systému (RIS - rybářský informační systém). V tomto systému budou nově pracovat všechny organizační složky sdružené v ČRS. Momentálně jsou nastaveny základní funkčnosti pro výdej povolenek, správu členské základny, evidenci brigád atd. Postupně budou přibývat další funkčnosti a každý člen bude mít možnost některé z nich využívat.

    RIS a jeho zavedení pro nás momentálně přináší zvýšené nároky na administrativu a omlouváme se za zpomalený průběh výdeje povolenek, které není zaviněno z naší strany.

    U většiny členů bude třeba doplnit některé informace do RIS (adresu, e-mail, případně telefon). Bez jejich zadání nebude možné vydat povolenku k lovu. Prosím doplňte tyto informace do tištěných formulářů na stole na baště před prodejem!

    Aby při výdejích povolenek nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním, věnujte prosím, pozornost níže uvedeným informacím:

Pro výdej povolenky k rybolovu nebo úhradu členství budete potřebovat:

  • Členskou legitimaci (pokud nejste nový člen)

  • Platný rybářský lístek - nově se eviduje do systému číslo RL a jeho platnost

  • Odevzdat povolenku(y) vydané v roce 2023 s řádně vyplněným sumářem o úlovcích a docházkách (Oddíl III. povolenky) nejpozději do 15.1.2024. Původní povolenka pro rok 2023 platí do 10.1.2024.

  • Pro výdej zlevněné povolenky - ZTP je bezpodmínečně nutné předložit platný průkaz ZTP nebo ZTP/P. Samotné potvrzení o přiznání jakékoli invalidity je nedostačující.

  • Od letošního roku se nevylepuje do průkazky členská známka, je již elektronicky vedena ve Vaší složce.


V případě jakých koliv dotazů jsem k dispozici

Pavel Kratochvíl, hospodář, 731 554 478