Dětské dny

Blíží se 2 dětské dny - Slavnostní otevření naučné stezky s dětským dnem a Tradiční dětské rybářské závody.

Hledáme pomocníky na zajištění těchto akcí. Zájemci se mohou přihlásit nebo obracet s dotazy u Pavla Kratochvíla.

S díky uvítáme sponzorské dary pro oba dětské dny. Kontakt opět na Pavla Kratochvíla.